Køb og salg af havelod

NB! Alle køb/salg skal være godkendt af bestyrelsen.

Haver skal være godkendt for salg inden en købsaftale kan signeres, med godkendt have menes, bebyggelse m2, farve, eventuelle brud på vedtægterne kan føre til krav om ændring før salg, med mindre køber accepterer de nye vilkår.

Sælger tager kontakt med bestyrelsen per mail, eller ved at aflevere et brev i postkassen

Alle hus som sælges, kan registrenes på vår hjemmeside.

Senest 48t, før salgsdato, skal bestyrelsen have modtaget, skriftlig, den nye købers kontaktinformation (navn, adresse, e-mail og telefon)

Kontakt info vil være udfyldt af bestyrelsen på medlemsbeviset inden salget finder sted.

Gebyr for indmeldelse, p.t. kr. 2000,- på mobilepay (322 822) eller ved en straks overføring i banken, kontanter modtages kun ved aftale.

Det er sælgers ansvar at dokumentere at eventuel bebyggelse er opført lovlig.

Sælger kan skaffe kopi af byggetilladelser på weblager.dk

Bestyrelsen opfordrer alle købere/sælgere til at underskrive en købsaftale. Forslag til købsaftale findes på våre hjemmesider, men er ikke noget bestyrelsen ellers involveres i.

Hvis dette ikke gøres, overtager køber ansvaret for om grunden er lovliggjort (byggetilladelser, p-plads, etc.).

Køber kan kræve at medlemmer fra bestyrelsen er til stede under signering af købskontrakt.

Medlemsbeviset er ikke en købsaftale.

Køber vil modtage medlemsbevis til foreningen (velkomst flyer, når det kan la sig gøre, kvittering på betalt indmeldelsesbevis) og forenings p.t. gældende vedtægter per mail.

Sælger og køber skal fremvise gyldig ID. Ved signering av medlemskabet

Salg af haver kan forekomme med en fuldmagt og kopi af et, gyldig, billedbevis på den som giver fuldmagt videre.

Ved dødsbo skal sælger fremvise skifteretsattest. Dersom boet er udlagt til mere end en person kræver det tilstedeværelse af alle parter eventuelt fuldmagt.