Køb og salg af havelod

Køb en kolonihave i Skovhøjen4700

Ved køb af en kolonihave i Skovhøjen4700 skal du være opmærksom på følgende:

 • Ingen krav om bopælspligt i Næstved Kommune.
 • Inden der kan finde en handel sted, skal du først godkendes af bestyrelsen.
 • Du finder selv, sammen med sælger, frem til den pris, som du vil betale for havelodden.
 • I forbindelse med købet betales et gebyr til foreningen på 2000 kr.
 • Den fremtidige betaling for havelodden består af 2 udgiftsposter: kontingent og haveleje, som betales 2 gange om året via PBS i marts og september måned.
 • Halvårlig kontingent: 150 kr.
 • Halvårligt haveleje:     1,75 kr. pr. kvadratmeter
 • Hvis du også ønsker at benytte foreningens toilet, skal du betale 100 kr. for at få udleveret en nøgle.
 • Ved køb:  kontakt foreningens formand telefonisk eller på mail.

Nedenstående fil, som frit kan downloades, kan evt. anvendes i forbindelse med en hushandel. Husk også at trække en kopi til sælger. Det er køber, som selv skal udfylde alle oplysninger. Bestyrelsen hverken kan eller vil blande sig i brugen af købsaftalen. Det er kun ment som en service og et tilbud til en kommende køber.

LINK TIL KØBSAFTALE KOLONIHAVEHUS I SKOVHØJEN:

Købsaftale kolonihavehus Skovhøjen

 


Salg af havelod i Skovhøjen 4700

Vær opmærksom på følgende ved salg af havelod:

 • Bestyrelsen blander sig ikke i alt det praktiske om salget (pris, betaling mm.)
 •  Kontakt ALTID bestyrelsen, hvis du planlægger at sælge din havelod
 • Hvis køber ikke er godkendt, eller bestyrelsen IKKE er informeret om handlen, er det ulovligt at sælge havelodden. (jvf. foreningens vedtægter)
 • Kontakt formanden/ kasserer på mail.
 • Køber skal ALTID i forbindelse med handlen fremvise kvittering for betalt haveleje.
 • Hvis du ønsker det, er det muligt at sætte din havelod til salg på foreningens hjemmeside.
 • Kontakt webmaster på mail:  webmaster@skovhojen4700.dk