Vedtægter og ordensregler

Vedtægter og ordensregler

På generalforsamlingen i marts 2023 blev vedtægterne og ordensregler opdateret.  I 2017 og igen i 2019, blev der foretaget nogle småjusteringer af foreningens vedtægter og ordensregler.

Bestyrelsen vil kraftigt anbefale, at man som ny ejer af en havelod bruger tid på at nærlæse de forskellige bestemmelser, der er givet i foreningens vedtægter og ordensregler.

Ved tvivlsspørgsmål er man naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

På nedenstående link kan du finde Skovhøjens gældende vedtægter og ordensregler:

Vedtægter marts 2024: Vedtægter rev. marts 2024

Ordensregler marts 2024: Ordensregler rev marts 2024

 

Tidligere 

Vedtægter marts 2023: Vedtægter rev. marts 2023

Ordenregler marts 2023: Ordensregler rev. 2023

 

Gamle vedtægter og ordenregler – ikke gældende: Skovhøjens vedtægter og ordensregler