Byggetilladelse og brændeovn

se vedtægterne §6

Byggenasøgning fås udleveret ved forespørgsel eller finnes tilgængelig på vår hjemmeside.

Byggenasøgning kan leveres på mail eller som brev i postkassen.

Bestyrelsen godkender (eller ikke) og videresender den til kommunen.

Kommunen svarer bestyrelsen så vel som søger.

Intet byggeri må starte før det foreligger en godkendelse fra kommunen.

Vedlagt byggenasøgning skal der være:

  • Plantegning af bebyggelsen med længde- og bredde samt afstand til naboskel/vej
  • Facade tegning med angivelse af højden (højst 300cm)
  • Tegning av gavl med angivelse til tagryg (Højst 400 cm)

 

Bebyggelsens størrelse:

Det må bygges 10% av haver optil og med 399 m², dog maks. 30 m².

Haver på 400 m², og større, må bygge op til 8% av deres totale areal.

Dette er den totale bebyggelse som er tilladt på en grund.

(det inkluderer: overdækket terrasse, redskabsskur så vel som hus, dog ikke drivhus.)

Placering:

Bebyggelsen placeres 250cm fra skæl. Ved undtagelse for ikke-brandbare og transparente drivhus (se drivhus)

Materialer:

Blanke og reflekterende materialer må ikke benyttes (undtagelse for vinduer)

Højde:

Facadens højde fra terræn må ikke overstige 300cm.

Og højden til tagryg må ikke overstige 400cm

Tag:

Tagets højde skal have en hældning mellem 15 ° 45 °

Generelt:

All bebyggelse skal holdes i jordfarver.

All bebyggelses skal forsynes med rotteværn min 50 cm under jorden.

All bebyggelse må kun opføres i et plan/etage.

Drivhus:

Alle kan bygge drivhus 10 m² udover udnyttelsesgraden.

Drivhus som er opført i ikke-brændbart materiale (glass eller lignende), som er transparant på alle (4) sider og tag, må dog placeres mindst 1m fra skæl.

Færdigstilet hus:

Havelejer varsler bestyrelsen om når bebyggelsen er færdig bygget. Fra godkendt byggetilladelse skal byggeriet stå færdig udvendigt inden 1 år.

Bestyrelsen varsler kommunen om færdigstilet byg.

Brændeovn:

Brændeovn kan opføres. Eventuel brændeovn skal være godkendt og tilknyttet skorstensfejer før den tages i brug. Bestyrelsen vil bede om en kopi av godkendt brændeattest.