Kommende generalforsamlinger

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F ”SKOVHØJEN”

SØNDAG DEN 19. MARTS 2023 KL. 14 BEBOERHUSET PÅ SKOVSYREVEJ 16 I NÆSTVED

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen har hyret dirigent eksternt.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kasserer fremlægger regnskab til godkendelse, herunder næste års budget:
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelse:
 7. Valg av formand 2 år:

Kent Solheim ønsker ikke genvalg.

 1. Valg af kasserer for 1 år:

Kamilla Buch, have 108, trækker sig.

 1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 2 år:

Lene Jensen, have 46, stiller til valg.

 1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 1 år:
 2. Valg af 2 suppleanter.
 3. Valg af revisor (2 år): Bjarne Poulsen ønsker genvalg
 4. Valg af én revisorsuppleant (1 år) Lone Jørgensen ønsker genvalg
 5. Aktivitetsudvalg: Merete ønsker at fortsætte som kontakt person, men ønsker kontakt med flere frivillige.
 6. Havevandring:
 7. Eventuelt

Bemærk:

Ifølge foreningens vedtægter §10 skal forslag fra medlemmer være afleveret til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal afleveres skriftligt og være forsynet med underskrift.

Indkomne forslag vil i henhold til foreningens vedtægter §10 blive bekendtgjort i områdets opslagstavler, offentliggjort på foreningens hjemmeside samt via foreningsmail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

BESTYRELSEN I H/F SKOVHØJEN

 

Materiale til generalforsamling 2023:

årsregnskab2022

budget2023

vedtægter forslag 2023

ordensregler forslag 2023

Medlemsforslag

Fuldmagt -forslag