Kommende generalforsamlinger

Jævnfør H/F Skovhøjens vedtægter §10 indvarsles der til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F ”SKOVHØJEN”

ONSDAG DEN 27. MARTS 2024 KL. 18.00

BEBOERHUSET PÅ SKOVSYREVEJ 16 I NÆSTVED

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent: Bestyrelsen har hyret eksternt dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Formanden aflægger beretning.
  4. Kasserer fremlægger regnskab til godkendelse, herunder næste års budget.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse

a) Valg af kasserer for 1 år: Lone Jørgensen, have 78, ønsker ikke genvalg

b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem 1 år: Christina Jensen, have 81, ønsker ikke genvalg

c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem 2 år; Inge Kamstrup, have 81A, ønsker ikke genvalg

7. Valg af 2 suppleanter 1 år: (Nuværende Sara Bach, have 31)

8. Valg af én revisorsuppleant 1 år: (nuværende Bent Pedersen, have 28)

9. Aktivitetsudvalg

10. Eventuelt

 

Bemærk:

Ifølge foreningens vedtægter §10 skal forslag fra medlemmer være afleveret til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal afleveres skriftligt i bestyrelsens postkasse og være forsynet med underskrift.

 

Indkomne forslag vil i henhold til foreningens vedtægter §10 blive bekendtgjort i områdets opslagstavler, offentliggjort på foreningens hjemmeside samt via foreningsmail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

BESTYRELSEN I H/F SKOVHØJEN

 

Materiale til generalforsamling 2024 (uploadet 18. marts 2024):

Regnskab 2023 Skovhøjen

Budget 2024

Forslag fra bestyrelsen

Forslag have 28

Fuldmagt -forslag