Nyhedsbrev Vol. 1 maj 2023

Nyt fra bestyrelsen.

Udsendt via mail den 1. maj 2023 og kommer i tavlen ved toiletbygningen i weekenden.

God læse lyst.

Nyhedsbrev Vol. 1 maj 2023