Link til referat af den afholdte generalforsamling i marts måned

Referat ordinær generalforsamling 2022

Og som lovet på generalforsamlingen kan man nu også læse formandens beretning ved at klikke på følgende link:

Formandens beretning

Bestyrelsen har efter den ordinære generalforsamling konstitueret sig som følger:

Formand: Kent Solheim, have 162

Næstformand: Kim Topp, have 167

Kasserer: Kamilla Buch, have 108

Sekretær: Inge Kamstrup, have 81A

Bestyrelsesmedlem: Kenneth Hansen, have 65